top of page

Lär dig mer om

OM HÄSTEN

Historia, beteende och instinkter

Hästens historia

Hur smarta och fantastiska vi än tycker våra hästar är så är det viktigt att komma ihåg att den moderna hästens inställning till livet är baserad på de överlevnadsinstinkter den fick i det vilda, snarare än genomtänkta beslut. I det vilda behövde hästen kunna känna av faror och agera snabbt vilket gjort att "fly eller fäkta-instinkten" fortfarande är stark hos våra moderna hästar precis som andra primitiva instinkter som att leta föda och behov av flocktillhörighet. För att bibehålla en positiv och glad häst är det viktigt att hästen får följa sin naturliga instinkter så mycket som möjligt och att vi som hästägare har en bra grundkunskap om hästens egenskaper och väsen. 

Beteende

Hästens beteende grundar sig mycket på primitiva instinkter och den trivs bäst när den får tillhöra en flock, får ströva fritt och leta efter föda en stor del av dygnet. 

Alla hästar är dock olika när det kommer till personlighet och temperament. Man kan försöka lära sig att avläsa en hästs sinnesstämning genom att titta på hur den spelar med öronen, ögonen eller svansen. 

Det man ska komma ihåg är att hästar inte är aggressiva av naturen utan ett dåligt eller stressrelaterat beteende beror i regel på att hästen har behandlats olämpligt eller har dåliga erfarenheter. 

Hästens anatomi & fysiologi

Vi tror att de flesta nog håller med om att det är viktigt med en bra grundkunskap om hästens kroppsbyggnad och dess funktioner för att kunna sköta sin häst på bästa sätt. Men hur mycket kan gemene hästägare egentligen? Här går vi igenom grunderna i hästens anatomi och fysiologi.  

Biologi/foder

Hästens grundinstinkt är att ströva fritt och beta små mängder av gräs största delen av dygnet och detta syns på hästens mag- och tarmsystem som är uppbyggt efter detta beteende. 

För att hästen skall må bra så behöver den äta ofta och röra sig kontinuerligt  för att kunna tillgodose sig näringen på ett bra sätt.

Människan & hästen

Hästen är ett flockdjur och lever efter en bestämd rangordning för att säkra flockens överlevnad. Även i relationen människa- häst så rättar sig hästen efter rangordningen. 

För att relationen mellan häst och människa ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi som hästmänniskor har en bra grundkunskap om hästens instinkter och egenskaper och tar oss tid till att iaktta och lära oss att tyda dess signaler korrekt. 

Hästens välfärd

Visste du att du som hästägare har ett krav på dig att hålla en god välfärd för din häst?

 

Vad betyder då det? Jo, alla hästar har olika personlighet, temperament, bakgrund och erfarenheter. För att du som hästägare/skötare ska kunna se till att din häst lever ett så bra liv som möjligt är det viktigt att lära känna din häst och har koll på några olika  faktor. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser. Alla delar är viktiga och tillsammans kan de ge en god hästvälfärd. 

bottom of page