top of page

Lär dig mer om

BIOLOGI & FODER

Hästens biologi och foder

Här går vi igenom lite grundläggande om hästens biologi och saker som kan vara bra att veta om foder. 

Hästens biologi

Hästens instinkt är att söka föda 18-20timmar om dygnet. Deras matsäck och tarmsystem är anpassade för att röra på sig medan de äter och det är viktigt att försöka tillgodose hästens naturliga behov av rörelse och föda i den mån det är möjligt. Basen i hästens föda är grovfoder och mycket forskning tyder på att de allra flesta hästar klarar sig bra på enbart grovfoder om det har en god kvalitet. Lösdrift med obegränsad tillgång på grovfoder blir allt vanligare och i de fall det inte är möjligt så är daglig utevistelse viktig och att hästen kan söka/pilla i exempelvis halm i de fall fall näringsvärdet är för högt för att tillåta obegränsat grovfoder.  ​

Utöver god kvalitet av grovfoder är även hästen beroende av fri tillgång av vatten av samma kvalitet som vi människor dricker. 

Skillnaden mellan olika grovfoder
  • Hö: Torkat gräs som oftast förvaras i bal. 

  • Halm: är stråresterna från säden som skördas på hösten. Används som strö och som sysselsättning då det är näringsfattigt.

  • Lucern: En växt som är mer proteinrik än hö som ofta ges som komplement i kraftfoder.

 

Alla ovan torkade grovfoder är känsliga för fukt och kan därmed mögla och damma. Mögelpartiklar är skadliga för hästens luftrör och lungor så utfodra aldrig din häst med dåligt grovfoder. 

 

  • Hösilage: Dammfritt torkat gräs som förvaras inplastat. 

  • Ensilage: Dammfritt gräs som försvaras inplastat. 

 

Ensilage och hösilage försvaras inplastat för att inte exponeras för syrerik luft. När man öppnar en bal så är hållbarheten begränsad till ca 5 dagar. På sommaren ännu kortare. Utfodrar man sin häst med ensilage eller hösilage behöver man ge en större mängd foder än av hö då båda dessa innehåller en stor procentdel vatten. Ett hösilage har 60% ts-halt innehåller det alltså 40% vatten. 

 

Gräs: Det grovfoder som hästen äter ute på betet. Det första gräset på våren är ofta extra proteinrikt.

Vilken mängd grovfoder skall jag ge min häst?


För att hästen ska må bra behöver den utfodras med minst 1 kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt och dygn. En häst som väger 500 kg ska ges minst fem kg torrsubstans varje dygn, men gärna mer. Fem kg torrsubstans motsvaras av 6 kg hö, eller av 8,5 kg hösilage med 60 procent ts-halt. Allt beror på hur mycket vatten grovfodret innehåller och hur mycket av det du minst måste fodra. Observera att grovfoderregeln talar om hur mycket grovfoder hästen MINST måste ha, det är i de allra flesta fall bättre att ge hästen mer grovfoder än den minst behöver. Så här räknar du ut mängden torrsubstans:

hö_kalkyl.png

Text och tabell lånad från svenska ridsportförbundet.http://www3.ridsport.se/Hastkunskap/Foder/Grovfoder/

Kraftfoder

Hästens grundläggande näringsbehov bör tillgodoses av grovfoder. Kraftfoder eller kompletteringsfoder är något som tagits fram då bete eller grovfoder inte alltid räcker som näringskälla för våra moderna hästar på grund av de prestationer vi kräver eller att våra begränsade beten inte alltid räcker till. 

 

Grundtanken med kraftfoder är att tillföra de extra näringsämnen som hästen kan behöva i koncentrerad form.  

Ändringar i foder

När du köper din häst är det högst troligt att du får med dig en foderstat. Många hästar är dock känsliga både för väder, mängden arbete och hur hårt den jobbar. 

 

Det är viktigt att du korrigerar hästens energiintag om du planerar att dra ner på dess arbete. Inte bara för att de inte ska bli för pigga utan för att det kan resultera i många olika problem för hästen med en obalans i foder. 

Det brukar ta ett par dagar innan du märker resultat av din förändring hos hästen då näringsupptaget kan ta upp till 3 dygn. 

Hästens anatomi & fysiologi

Vi tror att de flesta nog håller med om att det är viktigt med en bra grundkunskap om hästens kroppsbyggnad och dess funktioner för att kunna sköta sin häst på bästa sätt. Men hur mycket kan gemene hästägare egentligen? Här går vi igenom grunderna i hästens anatomi och fysiologi.  

Hästens beteende

Hästens beteende grundar sig mycket på primitiva instinkter och den trivs bäst när den får tillhöra en flock, får ströva fritt och leta efter föda en stor del av dygnet. 

Alla hästar är dock olika när det kommer till personlighet och temperament. Man kan försöka lära sig att avläsa en hästs sinnesstämning genom att titta på hur den spelar med öronen, ögonen eller svansen. 

Det man ska komma ihåg är att hästar inte är aggressiva av naturen utan ett dåligt eller stressrelaterat beteende beror i regel på att hästen har behandlats olämpligt eller har dåliga erfarenheter. 

Människan & hästen

Hästen är ett flockdjur och lever efter en bestämd rangordning för att säkra flockens överlevnad. Även i relationen människa- häst så rättar sig hästen efter rangordningen. 

För att relationen mellan häst och människa ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi som hästmänniskor har en bra grundkunskap om hästens instinkter och egenskaper och tar oss tid till att iaktta och lära oss att tyda dess signaler korrekt. 

Hästens välfärd

Visste du att du som hästägare har ett krav på dig att hålla en god välfärd för din häst?

 

Vad betyder då det? Jo, alla hästar har olika personlighet, temperament, bakgrund och erfarenheter. För att du som hästägare/skötare ska kunna se till att din häst lever ett så bra liv som möjligt är det viktigt att lära känna din häst och har koll på några olika  faktor. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser. Alla delar är viktiga och tillsammans kan de ge en god hästvälfärd. 

bottom of page