top of page

Lär dig mer om

HÄSTENS BETEENDE

Hästens beteende

Hästar styrs av de fyra F:en; Flock, Flykt, Fortplantning, Föda. Nedan går vi igenom en och en och förklarar mer. 

Flockinstinkt

Flockinstinkten är stark hos hästar och detta kan du tydligt märka när du till exempel separerar en häst från övriga gruppen i hagen eller låter den vara kvar i stallet själv.

Hästar är emotionella djur som bildar starka band i sin flock och känner sig oftast som tryggast i en stabil grupp.

Eftersom hästar ursprungligen är bytesdjur så kommunicerar hästar både genom fysisk kontakt och med kroppsspråk. En skadad häst visar upp subtila signaler för att inte dra uppmärksamhet till sig från rovdjur medan de mer tydligt visar rangordning med styrka och kroppsspråk inom gruppen.

Flockinstinkten är något som kan utnyttjas när du vill vänja din häst vid nya situationer som till exempel lastträning eller gå på trafikerad väg. Vid dessa situationer kan det vara bra att ta med sig en lugn och trygg häst som den mer oerfarna kan följa. Att slå eller piska hästen till något kan aldrig ersätta instinkten att följa en annan häst. Vill du som människa bli en del av hästens flock är det viktigt att bygga upp en stark tillit och ett förtroende mellan dig och hästen.

Flyktinstinkten

Hästen är gräsätare och har ett ursprung som bytesdjur. Den enda chans hästen hade att överleva vid fara var därför att reagera direkt och fly. Just därför är flyktinstinkten djupt rotad även hos den moderna hästen som därför gärna reagerar med att vända och fly när den blir överraskad eller skrämd. Hästens ögon är placerade lång ut på sidorna just av anledningen att kunna upptäcka hot runt sig när de går och betar, därför kan hästen många gånger upptäcka saker som vi människor ännu inte hunnit upptäcka. Genom att bygga upp ett förtroende och metodiskt vänja hästen vid olika situationer så kan man vänja bort den omedelbara instinkten att springa ifrån faran.

När du ska låta hästen bekanta sig vid nya saker eller situationer är det viktigt att hästen kan antingen sänka eller höja huvudet för att kunna se ordentligt och fixera blicken. Släpp därför ut tygel eller grimskaft och låt hästen undersöka på ett naturligt sätt. 

Fortplantningsinstinkt

Fortplantningsinstinkten är stark hos hästen och syns kanske allra tydligast på hingstar vilket kräver extra kunnande av oss människor. ​En hingst med stark könsdrift kan lätt bli stressad eller ändra beteende blixtsnabbt på grund av doftintryck eller annat vi människor inte lägger märke till så dessa hästar är extra viktigt att de hanteras på rätt sätt. 

Denna grundläggande instinkt kan man även märka hos ston under brunstperioder då de kan uppvisa ett starkt förändrat beteende. 

Börjar man bråka med ett sto i högbrunst så kan det ge så dåliga intryck och erfarenheter så förtroendet mellan dig och häst kan förstöras för alltid eller störa ert samarbete för en lång tid framöver. 

Föda

Hästens instinkt är att söka föda 18-20timmar om dygnet. Deras matsäck och tarmsystem är anpassade för att röra på sig medan de äter och det är viktigt att försöka tillgodose hästens naturliga behov av rörelse och föda i den mån det är möjligt. Lösdrift med obegränsad tillgång på grovfoder blir allt vanligare och i de fall det inte är möjligt så är daglig utevistelse viktig och att hästen kan söka/pilla i exempelvis halm i de fall fall näringsvärdet är för högt för att tillåta obegränsat grovfoder.  ​

Beteendestörningar

Hos våra moderna hästar så kan man ibland upptäcka beteendestörningar i form av krubbitning, vävning, hag/boxvandring, apati eller aggressivitet. Dessa uppkommer oftast till följd av att hästens grundinstinkter inte blir tillgodosedda. Det kan vara brist på flocktillhörighet, otillräckligt sökande efter föda eller för lite rörelse. 

Hästens anatomi & fysiologi

Vi tror att de flesta nog håller med om att det är viktigt med en bra grundkunskap om hästens kroppsbyggnad och dess funktioner för att kunna sköta sin häst på bästa sätt. Men hur mycket kan gemene hästägare egentligen? Här går vi igenom grunderna i hästens anatomi och fysiologi.  

Biologi & foder

Hästens grundinstinkt är att ströva fritt och beta små mängder av gräs största delen av dygnet och detta syns på hästens mag- och tarmsystem som är uppbyggt efter detta beteende. 

För att hästen skall må bra så behöver den äta ofta och röra sig kontinuerligt  för att kunna tillgodose sig näringen på ett bra sätt.

Människan & hästen

Hästen är ett flockdjur och lever efter en bestämd rangordning för att säkra flockens överlevnad. Även i relationen människa- häst så rättar sig hästen efter rangordningen. 

För att relationen mellan häst och människa ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi som hästmänniskor har en bra grundkunskap om hästens instinkter och egenskaper och tar oss tid till att iaktta och lära oss att tyda dess signaler korrekt. 

Hästens välfärd

Visste du att du som hästägare har ett krav på dig att hålla en god välfärd för din häst?

 

Vad betyder då det? Jo, alla hästar har olika personlighet, temperament, bakgrund och erfarenheter. För att du som hästägare/skötare ska kunna se till att din häst lever ett så bra liv som möjligt är det viktigt att lära känna din häst och har koll på några olika  faktor. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser. Alla delar är viktiga och tillsammans kan de ge en god hästvälfärd. 

bottom of page