top of page

Lär dig mer om

MÖTET MELLAN HÄST & MÄNNISKA

Förtroende mellan häst och människa

För att du ska få en bra relation mellan dig och din häst är det viktigt att du lär dig läsa av och tyda hästens signaler. Här går vi igenom lite bra tips som kan ta dig en bit på vägen. 

Att vara en bra ledare

Flockinstinkten är stark hos hästar och så även rangordning så vill du som människa bli ledare är det viktigt att du skapar förtroende och tydlighet gentemot hästen. Med det sagt ska man ha i åtanke att en häst kan lära sig saker på två sätt: 

  • För att den måste göra något

  • För att den vill göra något

Självklart ska man se till att hästen vill lära sig något och inte tvinga den. Förtroende mellan häst och människa är grundstenen för ett bra samarbete och att man har kunskapen och känslan att inte ställa högre krav än vad hästen klarar av. 

Läsa av hästen

Att lära sig att läsa av, förstå och förutse reaktioner hos hästar är något som kan ta en livstid men med bra grundkunskap om hästens instinkter och beteende samt ett öppet sinne så har du kommit en bit på vägen. 

Hästen är ett bytesdjur och det märks tydligt på dess beteende när den har ont eller är skadad. En häst som har ont vill inte dra uppmärksamhet till sig från rovdjur då den enkelt kan bli en måltavla. En häst signalerar mer subtilt till sin flock att den mår dåligt eller har ont genom att kanske sloka med öronen eller titta på sin ömma mage. 

För att du som människa ska kunna lägga märke till dessa subtila signaler så är det viktigt att du observerar och lär känna din häst ordentligt. För att lära känna hästars beteende behöver du umgås mycket med dem och försöka lägga märke till hur de beter sig både själva och i grupp. 

I dagens stressade samhälle är det lätt att glömma bort att lägga tid på att borsta hästen och umgås med den men det är oftast under dessa stunder det starka förtroendet mellan häst och ryttare skapas. 

Säkerhet

Att lära sig förstå och läsa av hästar är också den allra största säkerhetsåtgärd du kan göra. När du lär känna hästars beteende och verkligen förstår dem så kan du lättare förutse hästens reaktioner och lägga märke till små förändringar i dess beteende.Många olyckor och skador sker när det är ett missförstånd mellan häst och ryttare eller hästen har ont eller är skadad. Kan vi som människor läsa av små förändringar kan vi lättare undvika dessa situationer. 

Hästens anatomi & fysiologi

Vi tror att de flesta nog håller med om att det är viktigt med en bra grundkunskap om hästens kroppsbyggnad och dess funktioner för att kunna sköta sin häst på bästa sätt. Men hur mycket kan gemene hästägare egentligen? Här går vi igenom grunderna i hästens anatomi och fysiologi.  

Biologi & foder

Hästens grundinstinkt är att ströva fritt och beta små mängder av gräs största delen av dygnet och detta syns på hästens mag- och tarmsystem som är uppbyggt efter detta beteende. 

För att hästen skall må bra så behöver den äta ofta och röra sig kontinuerligt  för att kunna tillgodose sig näringen på ett bra sätt.

Hästens beteende

Hästens beteende grundar sig mycket på primitiva instinkter och den trivs bäst när den får tillhöra en flock, får ströva fritt och leta efter föda en stor del av dygnet. 

Alla hästar är dock olika när det kommer till personlighet och temperament. Man kan försöka lära sig att avläsa en hästs sinnesstämning genom att titta på hur den spelar med öronen, ögonen eller svansen. 

Det man ska komma ihåg är att hästar inte är aggressiva av naturen utan ett dåligt eller stressrelaterat beteende beror i regel på att hästen har behandlats olämpligt eller har dåliga erfarenheter. 

Hästens välfärd

Visste du att du som hästägare har ett krav på dig att hålla en god välfärd för din häst?

 

Vad betyder då det? Jo, alla hästar har olika personlighet, temperament, bakgrund och erfarenheter. För att du som hästägare/skötare ska kunna se till att din häst lever ett så bra liv som möjligt är det viktigt att lära känna din häst och har koll på några olika  faktor. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser. Alla delar är viktiga och tillsammans kan de ge en god hästvälfärd. 

bottom of page