top of page

Lär dig mer om

HÄSTENS VÄLFÄRD

Välmående och glada hästar

Hur säkerställer vi att våra hästar mår bra?

Hästens välfärd

Precis som det finns regelverk för barns skolgång finns det även riktlinjer för hästhållning. Det begrepp som används då är hästens välfärd.  För att ha en häst är det viktigt att man säkerställer hästens välmående i alla delar av hästens miljö. Det innebär hur den hanteras, hur den lever och bor, vad den äter, hur den tränas och hur den mår både psykiskt och fysiskt. V

 

Idag finns flera modeller som beskriver djurens välfärd och däribland hästens. Den mest kända formulerades på 60-talet av Farm Animal Welfare Committe och kallas de fem friheterna. Dessa friheter beskriver viktiga områden som säkerställer att djur som hålls av människor har en god välfärd.  

De fem friheterna: 
 1. Frihet från törst, hunger och undernäring

 2. Frihet från obehag och tillgång till lämplig miljö

 3. Frihet från smärta, skada och sjukdom

 4. Frihet att uttrycka normala beteenden

 5. Frihet från rädsla och stress.

Djurskyddsregler i Sverige

För att säkerställa att våra hästar ska må bra är det viktigt att vi som hästägare följer djurskyddsreglerna som finns i Sverige. Nedan listar vi några viktiga regler men fullständig lista på alla regler hittar du på  jordbruksverkets hemsidan.  

 • Vid behov ska du skydda din hästs hovar med skor eller liknande.

 • Du får inte klippa din hästs känselhår.

 • Du ska se till att hästens utrustning passar och inte skadar hästen.

 • Du ska bara använda täcke när det verkligen behövs.

 • Du ska ge din häst tillräckligt med grovfoder varje dag. 

 • Din häst ska ha möjlighet att äta under lång tid.

 • Du ska se till att din häst inte blir över- eller underviktig.

 • Du får inte använda taggtråd till att stängsla in din häst.

 • Din häst ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.

 • Du får inte hålla din häst i spilta mer än 16h per dygn

 • Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så hästen kan röra sig naturlig och hästens behov av social kontakt blir tillgodosett.

 • Din häst varje dag ska ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. 

Hästens anatomi & fysiologi

Vi tror att de flesta nog håller med om att det är viktigt med en bra grundkunskap om hästens kroppsbyggnad och dess funktioner för att kunna sköta sin häst på bästa sätt. Men hur mycket kan gemene hästägare egentligen? Här går vi igenom grunderna i hästens anatomi och fysiologi.  

Biologi & foder

Hästens grundinstinkt är att ströva fritt och beta små mängder av gräs största delen av dygnet och detta syns på hästens mag- och tarmsystem som är uppbyggt efter detta beteende. 

För att hästen skall må bra så behöver den äta ofta och röra sig kontinuerligt  för att kunna tillgodose sig näringen på ett bra sätt.

Människan & hästen

Hästen är ett flockdjur och lever efter en bestämd rangordning för att säkra flockens överlevnad. Även i relationen människa- häst så rättar sig hästen efter rangordningen. 

För att relationen mellan häst och människa ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi som hästmänniskor har en bra grundkunskap om hästens instinkter och egenskaper och tar oss tid till att iaktta och lära oss att tyda dess signaler korrekt. 

Hästens beteende

Hästens beteende grundar sig mycket på primitiva instinkter och den trivs bäst när den får tillhöra en flock, får ströva fritt och leta efter föda en stor del av dygnet. 

Alla hästar är dock olika när det kommer till personlighet och temperament. Man kan försöka lära sig att avläsa en hästs sinnesstämning genom att titta på hur den spelar med öronen, ögonen eller svansen. 

Det man ska komma ihåg är att hästar inte är aggressiva av naturen utan ett dåligt eller stressrelaterat beteende beror i regel på att hästen har behandlats olämpligt eller har dåliga erfarenheter. 

bottom of page