top of page

Lär dig mer om

HÄSTENS ANATOMI & FYSIOLOGI

Hästens anatomi

Som du säkert vet så skiljer sig olika hästraser väldigt mycket i både storlek och utseende men även fysiologiskt där till exempel en varmblodig travhäst har en helt annan muskelsammansättning än en shetlandsponny, frieser eller fjordhäst. 

Hästens yttre anatomi

Som hästskötare är det bra att ha en grundkunskap om hästens exteriör. Förutom att kunna upptäcka avvikelser så är det också viktigt att ha kunskap om hästens kroppsbyggnad och funktioner för att hålla din häst i bra kondition, ställa lagom stora krav och se till att du har en hållbar och frisk häst. Bilden nedan visar de delar som oftast kommer på tal under träning, skötsel eller vid visitering av häst och som kan vara bra att kunna. 

Anatomi,_häst.jpg
Basdata för häst som kan vara bra att veta. 

Datan är hämtad från hästsverige.se och baseras på en varmblodig häst på ca 550kg. 

Andningsfrekvens, vila 8 – 16 andetag/min
Andningsfrekvens, arbete upp till150 andetag/min
Andningsvolym 60 – 2 200 liter/min
Hjärtfrekvens, vila 28 – 40 hjärtslag/min
Hjärtfrekvens, arbete upp till 240 hjärtslag/min
Hjärtstorlek upp till 6 kg (1 % av kroppsvikten)
Blodvolym 40 – 50 liter
Hjärtminutvolym upp till 500 liter/min
Urinvolym 2 – 10 liter/dygn
Dräktighetstid 11 månader
Fölets vikt 50 – 60 kg
Hastighet 1,2 – 20 meter/sek
Gångarter Skritt, trav, canter (tretaktsgalopp), galopp (fyrsprång) Pass, tölt
Steglängd 1,5 – 9 meter
Stegfrekvens 48 – 150 steg/min
Kroppstemperatur i vila 37,2 – 38,2 °C

Källa:

Information hämtad från: Hästsverige.se, Horse Anatomy- Peter Goody och Horse Biology- Zoe Davis

Hästens beteende

Hästens beteende grundar sig mycket på primitiva instinkter och den trivs bäst när den får tillhöra en flock, får ströva fritt och leta efter föda en stor del av dygnet. 

Alla hästar är dock olika när det kommer till personlighet och temperament. Man kan försöka lära sig att avläsa en hästs sinnesstämning genom att titta på hur den spelar med öronen, ögonen eller svansen. 

Det man ska komma ihåg är att hästar inte är aggressiva av naturen utan ett dåligt eller stressrelaterat beteende beror i regel på att hästen har behandlats olämpligt eller har dåliga erfarenheter. 

Biologi & foder

Hästens grundinstinkt är att ströva fritt och beta små mängder av gräs största delen av dygnet och detta syns på hästens mag- och tarmsystem som är uppbyggt efter detta beteende. 

För att hästen skall må bra så behöver den äta ofta och röra sig kontinuerligt  för att kunna tillgodose sig näringen på ett bra sätt.

Människan & hästen

Hästen är ett flockdjur och lever efter en bestämd rangordning för att säkra flockens överlevnad. Även i relationen människa- häst så rättar sig hästen efter rangordningen. 

För att relationen mellan häst och människa ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi som hästmänniskor har en bra grundkunskap om hästens instinkter och egenskaper och tar oss tid till att iaktta och lära oss att tyda dess signaler korrekt. 

Hästens välfärd

Visste du att du som hästägare har ett krav på dig att hålla en god välfärd för din häst?

 

Vad betyder då det? Jo, alla hästar har olika personlighet, temperament, bakgrund och erfarenheter. För att du som hästägare/skötare ska kunna se till att din häst lever ett så bra liv som möjligt är det viktigt att lära känna din häst och har koll på några olika  faktor. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser. Alla delar är viktiga och tillsammans kan de ge en god hästvälfärd. 

bottom of page